Interaktívna a tvorivá muzikoterapia (Stretnutie človeka s človekom pri hudbe)

Interaktívna a tvorivá muzikoterapia
(Stretnutie človeka s človekom pri hudbe)

Keď som pred vianocami 2006, dostal ponuku napísať článok o muzikoterapii, mal som pocit, že by som to mal odmietnúť, pretože vôbec neviem o čom by som mal písať, ktorú tému spracovať z obrovského množstva metodík a prístupov v oblati terapie hudbou,
ako opisať, to čo si myslím o muzikoterapii, ako ju vnímam a ako ju robím.

Človek, zvuky, pohyby, vnímanie, hudba
Bum, bác, cccccc, miaaauu, haff, dup, tlesk, .....dýcham, nadýchnem sa vzduchu, vydýchnem, nadýchnem sa zvihnem ruky skríknem, čo mi hrdlo ráči ooooojjjjjjj alebo niečo, čo ma napadne. A zrazu sa ocitneme v strede obrovského lesa, oheň horí, vietor hladí naše tváre a v čarovnej krabici uprostred nás objavujeme rôzne zaujímavé a neznáme predmety - nejaké hrkálky, zvonce, drievka. Nejaké tie bubny stoja vedľa krabice,....... S týmito všetkými predmetmi sa možeme hrať, možeme na nich hrať, skúšať ako a aké zvuky sa s nimi dajú robiť. Dnes sa skúsime ako skupina bádateľov dostať naprieč hlbokým lesom, našou úlohou je podporovať sa navzájom, byť odvážny a vynaliezavý.
Najprv otestujeme ako sa na našich hudobných nástrojoch hrá, keď stojíme, keď sedíme, keď sa hýbeme, keď máme zavreté oči. Môžeme vyskúšať hrať najdivokejšie ako vieme, potichu, rýchlo, možeme hrať spoločné tempo, jednoduchými pravidelnými údermi alebo pohybmi.
Zrazu príde náčelník nášho kmeňu a udá tempo(rýchlosť) akým sa budeme na začiatku pohybovať (akým budeme hrať) . Priestor v ktorom sa nachádzame sa zaplní zvukmi, niekedy trocha chaotickými a rytmicko nepravidelnými ale predsa veľmi zaujímavými.
Skúsime začať počítať do štyroch, ako príprava na hranie 4/4 rytmu, ktorý je nám Slovákom a európanom celkovo najprirodzenejší. Nahlas napočítame do štyroch, a toto opakujeme niekoľkokrát, pokým cítime, že skupina je sústredená, potom môžeme zabuchať do štyroch na bubon.
Náčelník mi ukazuje aby som hral potichšie ale mne sa nechce, veď to trieskanie na bubon ma baví. A navyše načelník hovorí, že, každý može hrať tak ako vie, nie je lepší a nie je horší hráč, všetci sme jedinečný, v spoločnej hudobnej improvizácii môžeme zažiť aj to, že to že sme, stačí. Každý a každá, čo sa čo i len trocha vie hýbať je pripravený spolu vytvárať zvuky a hudbu.
Na tomto mieste lesa si možeme skontrolovať, či dýchame, čo počujeme okolo seba, čo vidíme, na čom sedíme a ako sa cítime. Možeme sa zahrať nejakú interaktívnu hru, ktorá podporí cieľ dnešneho výletu. (napr. Hľadanie spoločného rytmu z knihy Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Z. Šimanovsky)
Muzikoterapeut - Náčelník ďalej sprevádza skupinu v lese plnom nečakaných zážitkov a prekvapení. Uľahčuje človeku prejaviť sa, chytiť nástroj, sústrediť sa na prežívanie daného okamihu v našom lese. Cestu sprevádza hra na jednotlivé hudobné nástroje. Vytváranie Rytmu, srdca hudby, nám pomáha udržiavať koncetráciu a aktivizuje naše vnímanie.
Ciele a jazyk, ktorý pri muzikoterapii použijeme môžu byť rôzne, závislé predovšetkým od cieľovej skupiny, zručností muzikoterapeuta, možností, ktoré nám náš pracovný priestor ponúka.
„Jehó to sú nádherné bubny, koľko stáli?“, pýta sa jeden s členov skupiny, ktorá prechádza tmavým lesom, iná skupina na tom istom mieste lesa vášnivo bubnuje, tancuje a spieva, čo je správnejšie? Skúsenosť mi hovorí, že aj keď použijem rovnaké cvičenia, hry v porovnatelnej cieľovej skupine, výsledok môže byť rôzny. Neplati 1+1=2. Ak necháme ľuďom priestor slobodne sa vyjadriť prostrednícvom hudby vznika vždy niečo iné niečo nové a jedinečné. Niekomu stačí, že sa stretne s inymi ľuďmi, niekomu stačí že sa vybúcha a vytancuje, niekomu stačí, že počúva, niekto si vychutnáva experimentovanie, niekto sa rád predvádza a expresívne vyjadrí to čo prežíva, niekto ....
Ak dokážeme sledovať a spoznať jazyk, ktorým sa prejavujú jednotlivý ľudia v našej skupine, spoznáme to čo majú radi a čo nie, môžeme z tohto bodu stavať a rozširovať ich podnety, podporovať zručnosti.
Na konci hodiny nastal čas pre reflexiu alebo krátke zhonotenie, toho ako sa jednotlivý účastníci cítia, čo sa im páčilo, čo nepáčilo atd.

Spracovať tému muzikoterapie je na veľa rokou práce. V tomto článku sa chcem ešte podeliť o niektoré základné témy, s ktorými sa stretávam pri svojej práci.
Možno by moja prvá otázka bola, čo všetko môže priniesť hudba človeku a prečo chcem robiť muzikoterapiu.
Hudba a muzikoterapia môže klientom priniesť:
- zážitok,
- môže podporiť emocionálne prežívanie,
- rytmus
- pohyb
- koncentráciu
- ticho, hluk
- vnímanie pomalého a rýchleho
- komunikáciu so slovami a bez slov
- príjemné a bezpečné stretnutie
- relax a pokoj
- radosť
- prežívanie seba ako súčasť celku
Hudbu a muzikoterapiu chcem robiť pretože mi prináša to isté, čo prináša klientom.

Existuje veľmi veľa definícií, čo je to muzikoterapia, isté však je že ľudia spolu s hudbou prežívali dôležité udalosti v živote, bubnovanie dodávalo bojovníkom odvahu, hra na harfu pomáhala kráľom liečiť ich smútok.